ดงบัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง มีหมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ประชากร ๔,๖๕๖ คน จำนวนหลังคาเรือน ๑,๕๕๖ หลังคาเรือน

Read More

ทุ่งจังหัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งจังหัน มีหมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ประชากร ๕,๖๓๒ คน จำนวนหลังคาเรือน ๑,๔๐๕ หลังคาเรือน

Read More

โคกรัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกรัก มีหมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ประชากร ๕,๕๓๙ คน จำนวนหลังคาเรือน ๑,๒๔๔ หลังคาเรือน

Read More

บริการ

การให้บริการในเชิงรุก การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่

Read More

จัดซื้อ จัดจ้าง

  • 3.
  • การจัดซื้อ ครุภัรฑ์การแพทย์งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป ขอส่ง ข้อมูลการประกวดราคา การจัดซื้อ ครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องตรวจไฟฟ้าหัวใจพร้อมอุปกรณ์ระบบประมวลผลในกระดาษ เอ 4 พร้อมระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
    วันที่ 2015-08-03 | โดยสิบเอกยศนนท์ จอยเอกา เกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

FRESH NEWS

ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน...... ReadMore

DID YOU KNOW?

เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี team content www.thaihealth.or.th
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์เติมสุข http://bit.ly/2nRV0RG
ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ
ช่วงเทศก...... ReadMore