สสอ.โนนสุวรรณ

เกี่ยวกับสสอ.โนนสุวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสุวรรณ เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านสุขภาพระดับอำเภอ ที่มีมาตรฐานเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยวิถีพอเพียง และทุกภาคีมีส่วนร่วม


1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2.ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ
3.จัดให้มีการบริการขภาพที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
4.จัดให้มีระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดการด้านสุขภาพ
5.จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะ องค์กร และบุคลากร
6.จัดระบบคุ้มครองผู้บริโภค และขจัดภัยสุขภาพ


จัดระบบดูแลพฤติกรรมสุขภาพ มาตรฐานการบริการ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม


FRESH NEWS

ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน...... ReadMore

DID YOU KNOW?

เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี team content www.thaihealth.or.th
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์เติมสุข http://bit.ly/2nRV0RG
ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ
ช่วงเทศก...... ReadMore